I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


27.12.2010

52: Askebeger

Dette askebegeret er formet som murbygget på Falstad, og er utvilsomt laget i SS-leirens keramikkverksted. Askebegeret ble gitt til det første Falstad Museum på 1980-tallet.

Med dette siste innlegget takker vi alle blogglesere for følget gjennom 2010, og ønsker publikum et godt nytt år.

This ashtray is shaped as the brick building at Falstad, and is without doubt made in the pottery of the SS camp. The ashtray was given to the first Falstad Museum in the 1980s.

With this last post we thank our readers for following us in 2010, and wish you all a happy new year.

24.12.2010

51: Julaften 1944

Flere dagbøker beskriver den siste julen i Falstad fangeleir. To av disse er Karl Jenssen og Hilmar Hansen. Vi får vite at det var regn og sølet på leirområdet, og det var lagt planker til bruer over gårdsplassen. Det siste døgnet var mange fanger løslatt, og om ettermiddagen kom det 15 nye fanger til leiren. ”Vi er rundt 750 mann”, skrev Hilmar Hansen.

Til selve julefeiringen ble det skrevet et detaljert program på tysk, godkjent av leirmyndighetene: "Für Weihnachten wird der Speisesaal mit "GOD JUL" an der Wand gegen der Küche dekoriert. In den 12 Zwischenräumen zwischen den Fenstern werden zweiärmige Leuchter mit Kerzen aufgehängt." (Til jul blir spisesalen dekorert med "God jul" på veggen mot kjøkkenet. I de tolv mellomrommene mellom vinduene skal det henges toarmede lysestaker med lys). ”Vi har pyntet overalt til jul”, skrev Karl Jenssen i sin dagbok.

Kl. 18.00 samlet mange av fangene seg i spisesalen. Her ønsket Ørnulf Norgård velkommen, før forsamlingen sang "Glade jul", akkompagnert av en strykekvartett med to fioliner (Dagfinn Flem og Hans Mittet), en bratsj (Kaare Hake Pettersen) og cello (John Lund Hanssen). Strykekvartetten spilte flere julesanger og norske viser. Koch var julenisse og delte ut pakker. De som ikke fikk pakke av sine egne fikk store pakker fra Røde Kors. Leirens eldste og meste fremtredende fanger ble tildelt ’æresbevis’ og karikaturer.

På kvelden var det felles bespisning og fest i pyntede brakker. I en brakke ble det sunget julesalmer på følgende språk etter tur: russisk, finsk, norsk, svensk, polsk, tsjekkisk, serbisk, fransk, hollandsk, dansk, jugoslavisk og javanesisk. ”Aldri har jeg sunget så mye på en kveld” skrev Hilmar Hansen.

Several diaries describe the last Christmas in Falstad prison camp. Two of these were written by Karl Jenssen and Hilmar Hansen. We get to know that it was rainy and muddy in the camp area, and planks were laid as a bridge across the courtyard. During the last day, many prisoners were released, and in the afternoon 15 new prisoners arrived the camp. "We are about 750 men," Hilmar Hansen wrote .

For the Christmas celebration a detailed program was written in German, and approved by the camp authorities: "Für Weihnachten wird der Speisesaal mit "GOD JUL" an der Wand gegen der Küche dekoriert. In den 12 Zwischenräumen zwischen den Fenstern werden zweiärmige Leuchter mit Kerzen aufgehängt." (For Christmas the dining hall is decorated with "Merry Christmas" on the wall towards the kitchen. In the twelve spaces between the windows there shall be candelabra). "We have decorated everywhere for Christmas," Karl Jenssen wrote in his diary.

At 6 pm the prisoners gathered in the dining hall. Here Ørnulf Norgård welcomed, before the assembly sang "Happy Christmas", accompanied by a string quartet with two violins (Dagfinn Flem and Hans Mittet), a viola (Kaare Hake Pettersen) and cello (John Lund Hanssen). The string quartet played several Christmas carols and Norwegian songs. Koch acted as Santa Claus and handed out gifts. Those who did not receive gifts from their families, were given large packages from the Red Cross. The camp's oldest and most prominent prisoners were assigned to 'honor' and caricatures.

In the evening there was dining and celebration in the decorated barracks. In one barrack Christmas carols were sung in the following languages: Russian, Finnish, Norwegian, Swedish, Polish, Czech, Serbian, French, Dutch, Danish, Yugoslav, and Javanese. "I have never sung so much in one night" Hilmar Hansen wrote.

13.12.2010

50: Julekort fra kvinneavdelingen


Liv Haug ble arrestert i august 1944, og kom til Falstad i begynnelsen av september. Hun ble satt på kvinneavdelingen i 2. etasje, og arbeidet på vaskeriet i kjelleren. Ved juletider 1944 ble hun løslatt, men før hun reiste hjem fikk hun dette kortet fra medfangen "AF" på kvinneavdelingen. Initialene tilsier at det dreier seg om Astrid Fredriksen.

Vær velkommen hit i kveld
Gjør det festlig likevel,
Selvom vi er sperret inde
Fordi vi nu engang er Kvinde
:/: Oppå loftet for oss selv:/:

Glade smil og godt humør
Trænges her som aldrig før.
Vi har alle fælles længsel,
Å komme ut av dette fængsel
:/: La os glemme det ikveld:/:

Vi sitter her ved festlig bord
No'n fra syd og no'n fra nord
La os synge dog og tralle
De kjære julesanger alle,
Spise, drikke, være glad
Julekvelden på Falstad

Liv Haug was arrested in August 1944 and arrived Falstad in the early September. She was imprisoned at the women's division in the upper floor, and worked in the laundry in the basement. At Christmas 1944 she was released. Before she left the camp she got this card from a fellow prisoner "AF". The only female prisoner who matches these initials is Astrid Fredriksen.

It is with great delight
We welcome you here tonight
Though we women are locked away
Let this evening be fun anyway
Let’s turn our attic life from grey to bright

(...)06.12.2010

49: Innherad tvangsarbeidsleir i vinterdrakt


Slik framstod Innherad tvangsarbeidsleir en vinterdag sist på 1940-tallet. Leiren ble etablert like etter frigjøringen i mai 1945, og fungerte fram til 1949. I tillegg til eksisterende bygningsmasse fra SS Strafgefangenlager Falstad, ble det i disse årene oppført noen nye bygninger, bl.a. smie og vaktbrakke. De fleste brakkebygningene ble revet kort tid etter at tvangsarbeidsleiren ble avviklet.

This picture shows Innherad tvangsarbeidsleir (labour camp for collaborators) a winter's day in the late 1940s. This camp was established short time after Liberation in May 1945, and existed until 1949. During these years several new buildings were added to the former SS Strafgefangenenlager Falstad, for instance a black-smith shop and a guard barrack. Most of the barracks were removed a short time after the labour camp was closed down.