I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


06.09.2010

36: Maleren Sergej Grabovskij

Dette bildet er tegnet av fange nr. 2128, Sergej Grabovskij (Сергей Грабовский) født 1910. Han var en sovjetisk krigsfange, som var kommet til Falstad i august 1944. Han satt helt fram til frigjøringen i mai 1945.

Flere av maleriene i Falstadsenterets samling er malt av Grabovskij, som var maler av yrke. Det ser ut til at den tyske leirledelsen raskt ble oppmerksom på hans evner, og bestilte malerier av ham.

Motivet for dette bildet er en type statuett som det ble produsert flere av i leirens snekkerverksted.

Student Kaja Steffenak har omtalt Grabovskij i sin nettpresentasjon av malerisamlingen.

This picture is made by prisoner no. 2128, Sergey Grabovsky (Сергей Грабовский) born in 1910. He was a Soviet prisoner of war who came to Falstad in August 1944. He was imprisoned until Liberation in May 1945.

Several paintings in the Falstad Centre's collection are made by Grabovsky, who was a painter by profession. It appears that the German camp management quickly became aware of his abilities, and commissioned paintings from him.

The motive for this picture is a statuette. Such statuettes were produced in the camp's carpentry workshop.

Student Kaja Steffenak mentions Grabovsky in her web presentation of the centre’s collection of paintings (in Norwegian only).

Ingen kommentarer: