I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


13.09.2010

37: Brakkene bygges


Denne tegningen er laget av Leif Hallesby (1908–1945). Han satt på Falstad fra desember 1942 fram til mai 1944, da han ble satt på transport til Oslo og videre til Tyskland. Han ble frigjort våren 1945, men døde på Katrineholm i Sverige før han rakk å komme hjem.

Under oppholdet på Falstad lagde Hallesby en rekke tegninger som gir et unikt innblikk i leirens dagligliv og utviklingen av leirområdet. Skissen over viser bygging av fangebrakke nr. 2 som ble reist i september 1943. Brakkene ble oppført da fangebelegget økte, og det ikke lenger var plass i hovedbygningen.

This drawing is made by Leif Hallesby (1908–1945). He was prisoner at Falstad from December 1942 until May 1944, when he was sent to Oslo and further to Germany. He was liberated in spring 1945, but died at Katrineholm in Sweden before he reached Norway.

During the stay at Falstad Hallesby made a series of drawings that give us a unique insight into the daily life in the camp as well as the development of the camp area. This sketch shows the construction of the prison barrack no. 2, which was erected in September 1943. The prison barracks were built when the number of prisoners increased, and there was no longer room for all of them in the main building.

Ingen kommentarer: