I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


16.02.2010

7: En fanges dagbok

Karl Jenssen (1897–1980) fra Frol ved Levanger ble arrestert 2. oktober 1944, og satt som fange på Falstad til freden. Gjennom hele fangenskapet førte han dagbok, og hans tre notisbøker gir oss førstehåndskunnskap om livet i leiren, sett fra en fanges synspunkt.

Den første dagen på Falstad skriver han:
"Falstad den 2-10-1944. Mandag den 2 oktober kl. 9 på førmiddagen kom vi hit fra Frol og Levanger og blev innsatt i brakke No 2 på stue I og var dær til førmiddagen den 5-10 da blev vi flyttet til murbyggningen og insatt på tomannsseller Johan Dalkvist og jeg blev ilag på selle 8."
Måneden etter skriver han om transport av fanger mellom leirer:
"Natten til i dag den 29-11 [1944] var en urolig natt. Det blev transportert 104 fanger fra Vollan [fengsel i Trondheim] og fangene måtte flytte fra sine stuer før å gji plass til de nye."
Karl Jenssen arbeidet blant annet i keramikkverkstedet:
"20-3 [1945] i dag var Heitman og jeg på kjerramikken og siden var vi på stenbyggningen og reparerte taket men måtte innstille øvelsene på grund av regn."
I den ene notisboka har han ført opp middagsmaten for hver dag. For nøyaktig 65 år siden ble fangene på Falstad servert:
15. februar: Kokt sild poteter og havregrynssuppe.
16. februar: Fiskpudding, saus, poteter og havregrynssuppe.
17. februar: Fisk, rogn, lever, poteter og fiskesuppe "god mat".
18. februar: Kjøttlappskaus og brødsuppe "god mat".

Karl Jenssen (1897–1980) from Frol nearby Levanger was captured the 2nd of October in 1944, and kept prisoner at Falstad until the Liberation in May 1945. Throughout his imprisonment he kept a diary, and his three notebooks gives us insight into the prison life, seen through the eyes of the inmate.

On his first day at Falstad he writes:
"Falstad, 2-10-1944. Monday the 2nd of October at 9 am we came here from Frol and Levanger and were put into room I in barrack no. 2 and stayed there until the morning of 5-10 when we were moved over to the stone building and put into two-man cells Johan Dalquist and I were put together in cell no. 8"
The month after he writes about transport of prisoners between camps:
"The night before today 29-11 [1944] was a tumoltuous night. 104 prisoners were transported from Vollan [prison in Trondheim] and the prisoners had to move from their places to make room for the new ones."
Karl Jenssen was ordered to work behind the barbed wire at Falstad:
"20-3 [1945] today Heitmann and I were in the Pottery and after we were repairing the roof of the stone building but had to stop the work due to rain."
In one of his notebooks he writes down the day by day menu in the camp. Exactly 65 years ago the prisoners at Falstad were served:
15th of February: Boiled herring, potatoes and oats soup.
16th of February: Fish pudding, sauce, potatoes and oats soup.
17th of February: Fish, roe, liver, potatoes and fish soup "good food"
18th of February: Meat stew and bread soup "good food"

1 kommentar:

Falstadsenteret sa...

Riksarkivet har nettopp digitaliset og tilgjengeliggjort en dagbok fra Grini. Notatene ble skrevet på toalettpapir av fangen Magne Molvik i 1941, og siden ført over i en notisbok. Se her:

http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/33997/1

Magne Molvik samlet også på hilsener fra medfanger i denne minneboken:

http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/33964/1