I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


29.04.2010

17: Fangeradioen fra Falstad


Denne radioen ble bygd opp og brukt av fanger i SS Strafgefangenenlager Falstad de siste månedene før frigjøringen i 1945.

En sentral person i dette arbeidet var fangen Bernolf Ertsaas (1898–1972) fra Levanger. Han ble arrestert i oktober 1944, men pga. sin stilling som driftsbestyrer ved Levanger kommunale elektrisitetsverk, fikk han flere ganger slippe ut av leiren for å hjelpe til ved vedlikeholdsarbeid og driftsstans på e-verket. Han hadde en del kunnskap om radioer, og under turene ut av leiren sørget han for å skaffe nødvendige deler til å bygge en radio. Mange fanger var involvert i arbeidet, både med innsmugling av deler, bygging og oppbevaring. Radioen var laget slik at den raskt kunne demonteres, og delene ble fordelt på fanger.

Flere tidligere fanger har snakket om radioen, men dens videre skjebne har vært en gåte for de fleste, helt fram til den dukket opp på en minnekveld på Falstadsenteret i november 2009. Bernolf Ertsaas' sønn hadde nylig vært innom avfallsplassen på Mule i Levanger på jakt etter gamle radioer, og fikk tilfeldigvis høre at de hadde en radio som visstnok var fra Falstad. Den var i dårlig stand og skulle egentlig knuses, men det lyktes ham å få tak i den. Han så sin fars håndskrift, og koblet dette med det faren hadde fortalt om radioen. Kassen rundt var nyere, visstnok produsert hos Brødrene Torkildsens orgelfabrikk i Åsen. Under minnekvelden ble radioen gitt til Falstadsenteret fra familien Ertsaas.

This radio was built and used by prisoners in the SS camp Falstad in the months before Liberation in 1945.

The prisoner Bernolf Ertsaas, who was arrested in October 1944, was a key person in this project. He worked at the electricity plant in Levanger, and was on several occasions allowed to go out of the camp to do maintenance work at the plant. He had some knowledge about radios, and during his trips outside the camp he got hold on parts needed to build a radio. Many prisoners were involved in the project, both in smuggling parts, building and storing the radio. The radio could easily be disassembled, and its pieces were kept by different prisoners.

Several former prisoners have mentioned the radio in interviews. Until a gathering at the Falstad Centre in 2009, most people didn’t know what happened to the radio after the war. Bernolf Ertsaas’ son had recently been at the waste site in Levanger looking for old radios. By coincidence he heard they had a radio that was said to be from Falstad. It was in bad condition and was meant to be demolished, but he succeeded in getting hold of it. He saw his father’s hand-writing inside the radio, and linked this to stories his father had told about the prisoner’s radio at Falstad. At the gathering in November 2009, the radio was given to the Falstad Centre by the Ertsaas family.

Ingen kommentarer: