I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


19.07.2010

29: Nevermos slåsshanske

Denne slåsshansken ble funnet på Ekne sommeren 1945, ved sjøkanten på Haugnesset på Ekne. Her hadde den tidligere falstadfangen Ketil Martens sett seg ut en hyttetomt og bygget en hytte allerede sommeren 1945. Slåsshansken, som ingen i familien kjente historien til, ble plassert på peishylla i hytta.

Nesten femti år senere befant tidligere falstadfange Birger Evensen seg i selskap med Martens’ svigersønn, og kom i prat med ham. Da han hørte at han hadde hytte på Haugnesset, fortalte Evensen om medfangen Rolf Nevermos flukt i 1943:

Nevermo hadde den gang fått arrangert rømning med hjelp fra Hjemmestyrkene i Verdal. For å forhindre at vaktmannskapet satte i gang leting etter ham, og for å skape minst mulig ubehageligheter for de andre fangene i leiren, bestemte Nevermo seg for å få flukten til å se ut som en drukningsulykke. Blant medfangene plantet han noen dager før en historie om at han hadde vært ved Haugnesset for å bade, men vært uheldig å miste klokka si. Han lot dem tro at han aktet å ta en ny tur, for å dukke etter klokka. På fluktdagen la Nevermo klærne sine pent bak en knaus i fjæra, før han steg ombord i en båt som var sendt av Hjemmestyrkene. Da klærne ble funnet var både vakter og fanger i leiren overbevist om at Nevermo var druknet. Bare Birger Evensen hadde en anelse om at det kunne dreie seg om flukt, for han hadde oppdaget at en slåsshanske som Nevermo og han hadde funnet og gjemt bort på et sikkert sted i leiren plutselig var forsvunnet.

I 1995 ble slåsshansken overlevert til Falstad Museum gjennom Birger Evensen.


These brass knuckles were found by the sea at Haugnesset near Ekne in the summer 1945. Former Falstad prisoner Ketil Martens found this site suitable for his summer house, which was built this summer. Nobody in the family knew the history of the brass knuckles, but they were placed on the mantelpiece in the cabin.

Almost fifty years later former Falstad prisoner Birger Evensen was at a party together with Martens' son-in-law. When Evensen heard about the Martens family's cabin at Haugnesset, he told about his fellow prisoner Rolf Nevermo's escape from Falstad in 1943:

Nevermo's escape was arranged with help from the Resistance in Verdal. To prevent the guards searching for him, and to create the least possible inconvenience for the other prisoners in the camp, Nevermo made it look like a drowning accident. A few days earlier he told other prisoners that he had been swimming near Haugnesset, but had lost his watch. He let them believe that he intended to go there again, to look for the watch in the water. On the day of escape he put his clothes behind a rock near the sea, before he entered a boat that was sent by the Resistance. When his clothes later were found, both the guards and prisoners were convinced that Nevermo had drowned. Only Birger Evensen suspected Nevermo had escaped, because the brass knuckles he and Nevermo had found and hidden away had disappeared.

In 1995 the brass knuckles were given to Falstad Museum.

Ingen kommentarer: