I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


24.03.2010

12: Fanger utenfor Falstad skolehjem

Fra et vindu i bestyrerboligen ved Falstad skolehjem ble dette bildet tatt en gang på vårparten 1942. Skolehjemmet holdt til i den store trebygningen til høyre, bare et par hundre meter fra Falstad fangeleir. Gruppen med fanger som står oppstilt på gårdsplassen er "Trondheimsgislene".

I de første krigsårene var det tette forbindelser mellom skolehjemmet og fangeleiren. En rekke fanger ble innkvartert ved skolehjemmet etter at fangebelegget i leiren økte. Mange ble også satt i arbeid ved skolehjemmet, og ved noen anledninger arbeidet fanger og skolehjemsgutter side om side på gårdene omkring. Vi kjenner også til at gutter fra skolehjemmet ved enkelte tilfeller ble satt inn i leiren for å disiplineres.

This picture was taken in spring 1942 from a window in the headmaster's residence at the Falstad boarding school for delinquent boys. The boarding school was located in the wooden building to the right, about 200 meters from the prison camp. The prisoners standing in the court yard were a group of hostages from Trondheim.

In the first years of war there were close connections between the boarding school and the prison camp. Many prisoners were moved to the boarding school when the number of prisoners in the camp increased. A lot of prisoners were also sent to work at the boarding school, and at some occasions worked together with the school boys at nearby farms. We also know that boys were placed in the camp as a means to disciplinate them.

Ingen kommentarer: