I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


05.03.2010

9: «Bittet vorbeigehen zu dürfen»

Denne stokken (gjenstandsnr. FSM 1162) ble gitt til Falstadsenteret denne uka, og er siste tilskudd til vår gjenstandssamling. Den har tilhørt Ludvig Sivertsen (f. 1879), en av de såkalte Trondheims-gislene. Han satt på Falstad i to perioder i 1942, først om våren, og så igjen på høsten. Under ett av oppholdene laget han denne stokken, som bærer følgende påskrift: «Häftling Sivertsen bittet vorbeigehen zu dürfen. Lager Falstad 1942». Oversatt til norsk er dette «fange Sivertsen ber om å få gå forbi». Dette var fast uttrykk når fangene skulle passere en tysk vokter.

This walking stick (item nr. FSM 1162) was given to the Falstad Centre this week, and is the last addition to our item collection. The stick belonged to Ludvig Sivertsen (b. 1879), one of the «Trondheim hostages». He was imprisoned at Falstad for two periods in 1942, both in the spring and in the fall. In one of these periods he made this stick, which has the following inscription (in German): «Prisoner Sivertsen would like to pass, please. Camp Falstad 1942». This expression was used by the prisoners when they were to pass a German guard.

Ingen kommentarer: