I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


31.03.2010

13: Lærerfanger på Falstad

Dette bildet er tegnet av læreren Alfred Flønes fra Trondheim, og viser en gruppe lærere internert på Falstad under den såkalte lærerstriden rundt påsketider 1942. Som følge av at de nektet å melde seg inn i det nazifiserte Norges Lærersamband ble ca. 1100 mannlige lærere arrestert i mars dette året. Av disse ble ca. 170 sendt til Falstad, hvor de satt innesperret til slutten av april. Til tross for trusler, motsatte de fleste lærerne seg medlemsskap i Quislings nye lærerorganisasjon og nektet å spre fascistisk tankegods til sine elever.

This picture, drawn by the teacher Alfred Flønes from Trondheim, shows a group of teachers imprisoned at Falstad around Easter 1942. About 1100 male teachers had been arrested in March because they refused to join Quisling's nazified teacher's organization. About 170 of them were brought to Falstad where they spent a month in prison. Despite the threats, most of the teachers stood firm saying they would neither accept membership in the new teacher's organization nor assist in promoting fascist education of the children.

Ingen kommentarer: