I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


04.05.2010

18: Dagbok fra maidagene (3/6)

Denne uken publiserer vi dag for dag falstadfangen Sverre Ottar Faanes' notater fra maidagene 1945.

4. mai 1945:

"Fredag: Dagen er klar, blank og deilig, stor spenning, og lite arbeide. Straks før middag kommer kommer en av dem på bekledningsk[ammeret] med en lappe, det er frihet det gjeller, ja for noen. De heldige er dr. Bratt og 10 singsåsinger, altså 11 mann i det hele. Og så rusler dagen, jeg er ferdig kl 5. 5.08 får jeg se Hilmar smilende på plassen, han tar meg i hånd og sier at det er slutt. Arbeidskomand[oene] er innkalt og meddelelsen skall vi få under kveldsappell kl. ½ 7. Ja under appell får vi opplest et proklama fra komand[anten] Det går ut på følgende i hovedtrekk: Krigen er snart slutt, og frigivelsen av fangene skal begynne med det aller første. Vi skal få aviser inn i leiren! Og så opfordring om å være delaktig i å opprettholde ro og ården. Og fortsatt vise høflighet og disiplin ovenfår de ledende, som har det samme ansvar får leirens disiplin under avviklingen og frigivelsen som tidligere. Ja etter dette er gleden stor dog dempet, og mangt et håndtrykk blir gitt. Det spilles litt bridge, samt prates kun om frihet inntill appell. Etter appell er sinnene mere opskaket. Det blir biltrafikk oppåver veien forbi leiren, fulle av soldater, og skall vi på vaskebrakka må vi springe. Vi vet med sikkerhet at noe skal fåregå oppe på den berømte myr. Skal gamle skjenselsdager skjules eller nye finne sted. Håper og tror ikke det siste. Ja, god natt, kl. er ca ½ 12, og det skal bli godt å såve"

This week we publish Falstad prisoner Sverre Ottar Faanes' day by day notes of the week before Liberation.

May 4th 1945:

"Friday: The day is clear, bright and beautiful, great excitement and little work. Right before midday one of the guys at the clothing chamber comes with a note, it is about freedom for some. The lucky ones are Dr. Bratt and 10 men from Singsås, that is 11 men all together. And then the day passes slowly, I am done at 5pm. At 5.08pm I see Hilmar smiling in the yard, he takes my hand and says that it’s over. The work commands are called in, an we will get the message during the afternoon appeal, at 6.30pm. A proclama from the German commander is read to us. It states the following: The war will soon be over, and the prisoners are soon to be released. We will get newspapers in the camp! And then we are encouraged to contribute to maintain peace and order, and to still show politeness and discipline towards the camp administration. After this the joy is great but calm, and many people shake hands. We play a little bridge, and talk about nothing but peace until the next appeal. After the appeal people are more upset. Cars filled with soldiers drive past the camp, and if we need to go to the toilet barrack we have to run. We know for sure that something is about to happen in the famous marsh [the Falstad forest]. Will the sins of past days be hidden, or are new ones to be committed? I neither hope nor believe the last. Well, good night, it is 11.30pm, and it will be nice to sleep."

Ingen kommentarer: