I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


05.05.2010

18: Dagbok fra maidagene (4/6)

Denne uken publiserer vi dag for dag falstadfangen Sverre Ottar Faanes' notater fra maidagene 1945.

5. mai 1945:

"Lørdag: Været er helt ypperlig, og vi går hele dagen og venter at vi skal slippe ut. Det er den beste dag hittill hvad været angår. I totia kommer Skjetne inn og forteller at det er 3 besøk fra Støren. Det er Kristine Rogstad, Aslaug Folstad og Grete Barkve. Ja det må nesten være kjedelig å ha besøk i dag, kanskje er vi fri allerede i morgen. Og med de besøkende får vi en hilsen alle, og beskjed at alt er vell. Jeg får beskjed med Olaf at det bli pk. fra Soknedal like over helga. Ja så går vi og venter hele dagen at frigivelsen skal begynne men intet skjer. Ryktene er mange, noen taler om masseslipping i dag, andre i morgen. Like før appell får jeg beskjed om pk [pakke]. Når jeg kommer på bekledningskammer er det 2 pakker, 1 klepk. [klespakke] heimefra, og en matpk. [matpakke] fra Ola Fløttum. Den inneholder 1 brød, potetkaker, vafler, 4 egg, kjøtt, flesk, pølse, og smør. Alt smaker fortreffelig, nydelige saker det hele, og bra jeg fikk det før helga. Om kvelden på snekkervekstedet og prater med Aleks og Miska. Dagen går uten at en eneste mann får fri, og i seng er jeg kl ½ 11 etter den lengste dag på Falstad, og med store forventninger til morgendagen."

This week we publish Falstad prisoner Sverre Ottar Faanes' day by day notes of the week before Liberation.

May 5th 1945:

"
Saturday: The weather is excellent, and all day we are just waiting be released. As to the weather, this is the best day so far. Around 2pm Skjetne comes inn to tell that three ladies from Støren have come to visit. It must almost be boring to receive visits today, maybe we are free tomorrow. The visitors bring a message to us all, that all is well. I get a message from Olaf that I will receive a parcel from Soknedal after the weekend. Then we wait all day for the release to start, but nothing happens. There are many rumours. Some people talk about mass release today, others tomorrow. Shortly before the appeal I’m told about a parcel. When I get to the clothing chamber there are two parcels, one with clothes from home and one with food from Ola Fløttum. It contains one bread, potato lefse, waffles, 4 eggs, meat, bacon, sausage and butter. It all tastes wonderful. I’m glad I received it before the weekend. In the evening I’m in the carpenter workshop, talking to Alex and Mischa. The day passes without releases, and I’m in bed at 10.30pm after the longest day at Falstad, having great expectations for tomorrow."

Ingen kommentarer: