I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


25.05.2010

21: Vaktmannens album


Disse fotografiene ble tatt i Falstad fangeleir i årene 1944-45 av en tysk vaktmann (første bilde), som vi så langt kun kjenner ved initialene E.W. eller C.W.

Bildene, som inngår i en større samling nylig donert til Falstadsenteret, gir et sjeldent innblikk i fangeleiren sett fra en vaktmanns synsvinkel. De viser sider ved vaktmannskapets sosiale liv og driften av leiren, og er verdifull dokumentasjon av leirens ulike bygninger. Vi ser i liten grad fangenes liv i leiren, med unntak av noen unike bilder som viser fanger oppstilt i indre gårdsrom, Hofen.


These photographs were taken in Falstad prison camp in 1944-45 by a German guard (picture 1), only known by his initials E.W. or C.W.

The pictures are part of a collection, which was recently donated to the Falstad Centre. They present the camp from a guard's point of view, showing situations from the guards' social life as well as their daily life in the camp.

3 kommentarer:

Martinus Hauglid sa...

Dette er en Oberscharführer i SD, ikke en vaktmann. Erich Weber fra avdeling I/II (organisasjon, personale, økonomi og administrasjon) på Misjonshotellet er en sannsynlig kandidat.

Ingeborg Hjorth sa...

Tusen takk for forslaget! Vi skal sjekke om Erich Weber kan være rette navn. Det er i alle fall ingen tvil om at han har en eller annen form for lederrolle i leiren - både ut fra uniformsmerkene og de mange bildene som er tatt inne i kommandantboligen.

Ingeborg Hjorth sa...

Etter søk i arkiver har vi nå fått bekreftet at eieren E.W. av dette albumet er Erich Weber - vi takker igjen for flott tips!!