I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


07.06.2010

23: Et kamera smuglet inn i leiren

Johannes Hoseth (1910-1993) var blant «trondheimsgislene» som kom til Falstad våren 1942. Under fangenskapet fikk han smuglet inn et fotoapparat, og med det ble det tatt mange bilder både inne og ute i «Øvergården», hvor trondheimsgislene da hadde tilhold. De fleste gislene ble løslatt 9. juni 1942, men en del av dem, deriblant Hoseth, ble satt inn på ny samme høst. Bildene er trolig tatt rundt påsketider, og gir inntrykk av stor optimisme blant fangene.

Til venstre: Johannes Hoseth. Til høyre: Ingvald B. Jacobsen, Ludvig Sivertsen og Asbjørn Lie.

Johannes Hoseth (1910-1993) was among the hostages from Trondheim who arrived at Falstad in spring 1942. During his stay he was able to smuggle a camera into the camp, and with this several pictures were taken of his fellow prisoners. Most of the hostages were released on June 9th 1942, but Hoseth and several others were arrested again later that year. The pictures are probably taken around Easter, and they give an impression of great optimism among the prisoners.

Left: Johannes Hoseth. Right: Ingvald B. Jacobsen, Ludvig Sivertsen and Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: