I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


28.06.2010

26: «Kjeppan med dødningehau»

«De berre slo'n med stavan. De ha jo fått sånne kjeppa, vet du, med dødningehau oppå håndtaket. Det hadd' de fått nån som va fanger... e trur det mått' vær' russerfanger som ha skjært ut det der. Dem va så flink te sånt nån av dem.»

Flere tidligere falstadfanger har fortalt om bruk av kjepper med dødninghode ved mishandling av fanger. I Falstadsenterets arkiv fins dette utskårne hodet. Kan det stamme fra en slik kjepp?

«They hit him with the sticks. They had got these sticks, you know, with skulls on the handle. They had ordered some prisoners, I believe Russian prisoners, to carve it. Some of them were very good at these things.»

Several former Falstad prisoners have told that sticks with carved skulls were used when the prisoners were tortured. Could this carved head from the Falstad Centre's archives have been part of such a stick?

Ingen kommentarer: