I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


04.01.2010

1: Knut Gjørtz forteller om falstadfange nr.424 - Josef Grabowski

Dette klippet fra et intervju med tidligere falstadfange Knut Gjørtz er et av flere spor i Falstadsenterets arkiv som vitner om fangenskapet til den jødiske kantoren Josef Grabowski høsten 1942. Grabowski var født i Polen, levde som flyktning i Norge 1939-42, og døde i Auschwitz i 1943. Hans historie er grunnlaget for et nytt undervisningsopplegg om holocaust for videregående skoler våren 2010. En tilhørende studieutstilling åpner på Falstadsenteret 7. februar.

This excerpt from an interview with former Falstad inmate Knut Gjørtz is one out of several sources of information about the imprisonment of the Jewish cantor Josef Grabowski at Falstad in autumn 1942. Grabowski was born in Poland, lived as a refugee in Norway 1939-42, and died in Auschwitz in 1943. His story forms the core of a new educational program about the Holocaust offered to students visiting the Falstad Centre during spring 2010. A historical study exhibition about the life of Josef Grabowski is opened on February 7th.

2 kommentarer:

Ingeborg Hjorth sa...

Hendelsen som beskrives av Gjørtz i dette intervjuet var utgangspunkt for Roddy Bells kunstinstallasjon "The long Silence" realisert som del av Falstad Kunst sommeren 2009. Se kunstnerens egen presentasjon av prosjektet på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3CCfdtgvkwo

Ingeborg Hjorth sa...

En egen blogg som følger undervisningsprogrammet omkring Josef Grabowskis historie på Falstadsenteret i vår er nå tilgjengelig på denne adressen:

www.josefgrabowski.blogspot.com