I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


12.01.2010

2: Et fangearbeid

Dette trefatet er et av mange fangearbeider laget i snekkerverkstedet i SS-leiren Falstad. Innsiden er dekorert med et bilde av hovedbygningen i leiren, omgitt av fanger i arbeid. Ser vi nøye etter, legger vi merke til ulike symboler på fangedraktene. Symbolene viste årsaken til at den enkelte fange var arrestert: P sto for politifange, T (eller 'hammer') for kommunist, en trekant for arbeidsnekt, og Y for gissel. Fatet har vært i Falstadsenterets samling siden 1990-tallet. På grunn av mangelfull registrering i den tidlige fasen av museets historie, mangler vi informasjon om gjenstandens opphav. Hvem laget den? Og til hvem? Henviser de påførte årstallene 1943-44 langs kanten kanskje til perioden for opphavsmannens fangenskap?

Fatet var utstilt i den midlertidige utstillingen "Spor og minner" på Falstadsenteret høsten 2008. Gjenstandsnummer: FSM 631.

This is one out of many objects made by prisoners in the carpenter workshop in Falstad prison camp during WW2. The wooden plate is decorated with the motif of the camp's main building, surrounded by working prisoners. Looking closely, we can see the different symbols on their clothes. These symbols signified the reason for each prisoner's arrest: the letter P meant police, and referred to Norwegian policemen who refused to cooperate with the Nazis, the letter T (or 'hammer') meant communist, the triangle referred to someone refusing to work for the Nazis, and the letter Y to someone taken hostage. The plate has been part of the collections since the early 1990's. Due to insufficient registration in this period of the museum history, we lack information about the object. Who made it? And who was it made for? Maybe the years 1943-44 written along the side refer to the period of the artist's imprisonment?

The plate was exhibited in the temporary exhibition "Spor og minner" (Traces and Memories) at the Falstad Centre in 2008. Item number: FSM 631.

1 kommentar:

Anonym sa...

Virkelig interessant!