I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


21.01.2010

3: Datteren på Valum

I krigsårene var flere fanger fra Falstad utkommandert til skogsarbeid på gården Valum i Skogn. Denne typen arbeid var et kjærkomment avbrudd fra det daglige livet i leiren, med muligheter for litt bedre forpleining. Flere av fangene viste sin takknemlighet overfor lokale hjelpere ved å gi dem ting laget i leiren.

En av fangene var serberen Ljuban Vuković, i ettertid best kjent som graver i Falstadskogen. En dag i 1944 fikk han med seg et bilde av den 27 år gamle Ingeborg Selbo, datter på Valum. På grunnlag av fotografiet laget en av medfangene hans denne tegningen. Portrettet er tegnet med kull, på et tøystykke som Ingeborg hadde sendt med.

Vi kjenner ikke identiteten til kunstneren bak tegningen, foruten at han skal ha vært fra det tidligere Sovjetunionen. Under portrettet står det skrevet: "Til Ingeborg. Frå Mikol". Tallene "IX.IX.44" er trolig bildets datering. (Gjenstandsnummer: FSM 49:5)

During the war several prisoners at Falstad were ordered to work in the forest at the farm Valum nearby the camp. This type of work represented a much desired break from prison life, and also a possibility of eating, resting and being cared for by members of the local community. Many of the prisoners expressed their gratitude towards local residents by giving them things made in the camp workshops.

One day in 1944 the Serbian prisoner Ljuban Vuković brought a photograph with him from work at Valum farm - a portrait of Ingeborg Selbo, the 27 year old daughter of the farmer. One of Ljuban's co-prisoners then made this drawing with charcoal on a piece of cloth as a gift to her.

We don't know the identity of the artist who made the drawing. All we know is that he was from the former Soviet Union. The text written at the bottom of the picture says: "To Ingeborg. From Mikol". The numbers "IX.IX.44" is probably the date of drawing. (Item number FSM 49:5)

Ingen kommentarer: