I denne bloggen presenterer Falstadsenteret gjenstander, fotografier og dokumenter fra sine samlinger.
Hvert objekt har sin særegne historie.This blog presents samples from the Falstad Centre's collections: objects, photos and documents.
Each object has its very special story.


28.01.2010

4: Snekkerlærer Hanssens verktøykasse

Ludolf Martens Hanssen (1878–1955), opprinnelig fra Lofoten, kom til Falstad som lærervikar på skolehjemmet i 1902. Han hadde da vært noen år i Trondheim, hvor han hadde gått i lære som møbelsnekker og speilmaker. I 1903 ble han fast ansatt som snekkerlærer ved Falstad skolehjem, og kom til å arbeide der til han gikk av for aldersgrensen i 1944. I 1921 stod det nye murbygget på Falstad ferdig. Her fikk snekkerverkstedet sin plass vest for portrommet, i det rommet som i dag kalles Verkstedet.

Bruken av verkstedet tok ikke slutt med okkupasjonen av skolehjemmet i 1941. Det var i bruk både av SS-leiren, og etter krigen av Innherad tvangsarbeidsleir og Ekne offentlige skole.

Snekkerutstyret som Hanssen brukte i sin lærergjerning ble donert til Falstadsenteret i 2009. I en hjemmesnekret trekasse finner vi blant annet tvinger, høvler og klubber. Gjenstandsnummer: FSM 1159.

Ludolf Martens Hansen (1878–1955) from Lofoten came to Falstad in 1902, to serve as a carpentry teacher at the boarding school for delinquent boys. He was educated as a cabinet maker in Trondheim, and worked at Falstad until he retired in 1944. The new main building at Falstad was completed in 1921. The carpenter’s workshop was located in the building’s ground floor, the room now known as Verkstedet (The Workshop)

The workshop was still in use after the Germans occupied the Falstad building in 1941. It was part of the SS-camp, and after the war it was used by the forced labour camp for collaborators (1945–49), and by the school for challenged children (1951–1992).

The carpenter tools Hanssen used as a teacher were donated to The Falstad Centre in 2009. Among the tools in this home-made wooden chest, we find planers and wooden clubs. Item number: FSM 1159.

Ingen kommentarer: